Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

SA/Rz 1336/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie obsługi budżetu gminy

II SA/Kr 3160/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Radoszyce w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Końskich na kadencję w latach 2004

IV SA 5236/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Wr 2638/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 89/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowa Ruda do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kłodzkiej;

OSK 33/04 - Wyrok NSA z 2004-03-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności niektórych postanowień statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w B.

II SA/Wr 2625/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważność § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Wrocławia , Nr XII/351/03 Oddala skargę.

GSK 106/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie nieważności uchwały Rady Powiatu w P. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2002 r.

GSK 34/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

II SA/Po 2465/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze /

II SA/Kr 3167/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy [...] I Uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze w części dotyczącej § 19 ust. 2 i § 104 ust. 1 Statutu II W pozostałym zakresie
1   Następne >   2