Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SA/Łd 770/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-10-08

Wniosek Starosty [...] o rozpoznanie sporu o właściwość między organami

II SA/Po 756/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-10-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania sporu kompetencyjnego;

OW 14/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. P. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 1

OW 16/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku H. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 2

OW 12/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 0

OW 36/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Wniosek SKO w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ł. a Wojewodą Ł. w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody S. o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi L.

II SA/Po 729/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-30

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

II SA/Rz 226/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-08

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

OW 146/04 - Wyrok NSA z 2004-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia B. i N. M. na postanowienie Burmistrza Gminy Mosina o przekazaniu podania Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie podjęcia robót budowlanych

OW 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J. i W. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Kieleckiego z 2
1   Następne >   +2   +5   7