Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

OW 61/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-04

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do egzekucji z tytułu opłat eksploatacyjnych

OW 6/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy

I SA/Wa 190/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-19

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość

OW 1/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy

OW 21/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania odwołania

II SA/Po 163/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-18

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego z Marszałkiem Województwa dotyczącego sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością Rejonowego Związku Spółek Wodnych w W.;

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

OW 18/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy ustalenia opłaty melioracyjnej

OW 8/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy