Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

SA/Sz 2291/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi M. i J. P. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w przedmiocie niewykonania orzeczenia Sądu

SA/Sz 2292/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi M. i J. P. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w przedmiocie niewykonania orzeczenia Sądu

II SA/Kr 2700/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w K. w przedmiocie nałożenia grzywny na Prezydenta Miasta za niewykonanie wyroku

SA/Sz 1958/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii w przedmiocie niewykonania orzeczenia Sądu dotyczącego wszczęcia przewodu habilitacyjnego