Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 816/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi J. M. na niewykonanie wyroku WSA w sprawie sygn. akt II SA/Kr 1375/04 przez Radę Miasta Gorlice

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1376/04

III SA/Kr 744/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-27

skarg L. K., M. P. i A. M. na Radę Miejską w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 437/07

II SA/Kr 348/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi M. G. na niewykonanie wyroku w sprawie o sygnaturze akt IISA/Kr 1375/04 przez Radę Miasta Gorlice

III SA/Kr 78/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi L. K., M. P., A. M. na Radę Miejską w przedmiocie niewykonania punktu I i II wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 437/07

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04

III SA/Kr 233/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-03-22

Sprawa ze skargi P. M. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej za niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 843/19