Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Po 169/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-03-09

Sprawa ze skargi M. R. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności;

III SA/Lu 59/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi I.B. na pisma Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w K. Filia w L. Nr [...] Nr [...]

OW 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku NSA w Warszawie w przedmiocie wyborów organów sołectwa oraz wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Wa 48/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w W. w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na odwołanie od uchwały Zarządu Spółdzielni

II SAB/Wa 35/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosków

II SA 4462/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi R. A. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych

IV SAB/Wr 1/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi S. J. o wznowienie postępowania w sprawie II SAB/Wr 118/03 postanowił: -odrzucić skargę o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA oku II SAB/Wr 118/03.

II SA 2557/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

SAB/Sz 287/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 290/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   22