Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 752/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi M. O. i M. O. na pismo przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie o usunięcie naruszenia prawa

III SA/Kr 916/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W

III SO/Kr 1/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-25

Wniosek J. T. M. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta za odmowę przekazania Jego skargi wraz z aktami sprawy do WSA

III SA/Kr 1025/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Rabka-Zdrój w przedmiocie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Rabka

III SA/Kr 1273/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Zwierzyniecki Park Kulturowy'

III SA/Kr 1294/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą '[...] Park Kulturowy'

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 749/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy darowizny nieruchomości położonych w obrębie L.

III SA/Kr 783/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'B'

III SA/Kr 197/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A
1   Następne >   +2   +5   +10   14