Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SO/Kr 12/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-04

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w N. S.

III SA/Kr 841/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 584/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

III SA/Kr 170/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 390/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy refundacji kosztów pogrzebu

III SA/Kr 379/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 538/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi Z. Ś. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 538/13

III SA/Kr 576/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1246/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

III SA/Kr 1154/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przedłużenia decyzji
1   Następne >   +2   4