Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Ol 17/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia '[...]' na działalność Rady Miejskiej

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

I OZ 528/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

II SO/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu sygn. akt [...] na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

III SA/Łd 477/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-14

Sprawa ze skargi E. . na pismo Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały

II SO/Go 4/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia miesięcznych stawek czynszu

II SA/Ke 346/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 4/2006 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Ponidzie' w Kielcach

VII SA/Wa 1333/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-21

Sprawa ze skargi K. P. na pismo Wojewody [...] z dnia [...] znak : [...]

II SAB/Sz 156/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Ol 94/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w sprawie sposobu zagospodarowania grobu
1   Następne >   +2   +5   +10   85