Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Świnoujściu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 285/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 597/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 325/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SO/Sz 23/08 w sprawie z Jego wniosku o wymierzenie Prokuratorowi grzywny

II SAB/Sz 68/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-04-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Sz 30/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi

II SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Sz 58/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 24/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 319/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania sądowego dotyczącego sprawy o sygn. akt II SO/Sz 12/08
1   Następne >   +2   +5   +10   100