Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 1283/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta T. stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II SAB/Kr 35/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta

II SAB/Kr 37/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w W.

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do Statutu Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-27

Skarga Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta K.

II SA/Kr 1246/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-29

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia K. 'B.' na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia Klub '[....] ' w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta [...]

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-19

Skarga Stowarzyszenia [...] w K. na Statut Miasta Krakowa stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Krakowa
1   Następne >   3