Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SAB/Bd 27/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie przekazania odwołania do właściwego sądu postanowił:

VI SA/Wa 1071/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga Z. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Skarga E. N. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II SA/Bd 438/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wątpliwości co do treści decyzji

VI SA/Wa 2206/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1757/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

VI SA/Wa 2080/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przyznania refundacji na rurki tracheotomijne oraz filtry do rurek tracheotomijnych

III SA/Łd 651/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na miesiąc wrzesień 2010 roku

II SAB/Bd 27/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w przedmiocie przekazania odwołania do właściwego sądu
1   Następne >   +2   +5   +10   38