Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

III SA/Kr 1492/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa Ł. B. do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

III SA/Po 891/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Po 892/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Rz 1149/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w przedmiocie odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Lu 29/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi A.-M. Kliniki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. w przedmiocie naruszenia przez Inne reguł uczciwej konkurencji przy ogłaszaniu oraz realizacji konkursu o udzielenie świadczeń zdrowotnych

III SA/Kr 1294/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowa potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ke 728/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1281/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Rz 1124/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VIII SA/Wa 781/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...]Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   69