Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SA/Po 227/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego;

III SA/Po 153/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 245/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w x. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Po 583/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy

I SA/Po 436/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy

III SA/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Po 840/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie Burmistrza Gminy [...] w przedmiocie kontroli wykorzystania dotacji

III SA/Po 1114/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

III SA/Po 397/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Po 407/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
1   Następne >   2