Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 909/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ciężkowicach nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej Gminy [...] na 2006 r.,

I SA/Kr 399/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnowa, w przedmiocie udzielenia dotacji

I SA/Kr 1673/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa, w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, w części dotyczącej § 3 pkt 2 , § 9 i § 10 pkt 3, stwierdza nieważność § 3 pkt 2 w zakresie słów 'lub archeologicznych' , § 9 i § 10 pkt 3 zaskarżonej uchw...

I SA/Kr 1853/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane, w przedmiocie współdziałania z Gminą Czorsztyn w sprawie remontu rzeźby 'Organy' autorstwa Władysława Hasiora, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I SA/Kr 1073/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w przedmiocie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla, publicznych i niepublicznych przedszkoli, postanowił:

I SA/Kr 1460/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i, niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub, fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.,

I SA/Kr 2012/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Nowego Sącza I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części § 2 ust.4 pkt 2, § 3, § 4 ust.3 i 4, § 5 ust.2, § 6 w zakresie słów ' udzielania oraz', II. w pozostałym zakresie

I SA/Kr 917/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Budżetową Miasta Oświęcim na 2006r., nr LV/569/06, w części dotyczącej zaplanowania dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2006r. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa- wpływów ze sprzedaży, lokali użytkowych na kwotę 1 502 419,00 zł., Stwierdza nieważność Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2006r. nr LV/569/06 w części dotyczącej zaplanowania dochodów budżetu Miasta Oświęcim na 2006r. w...

I SA/Kr 1434/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza, w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji,

I SA/Kr 439/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze, w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
1   Następne >   2