Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 994/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstwa niskotowarowych

II SA/Łd 1037/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 51/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-08

Skarga H. Sp. z o.o. w J. na pismo ... Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

V SA/Wa 1819/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

I SA/Kr 837/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-24

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

III SA/Po 953/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi spółki A w P. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr [...]

I SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej w całości oraz przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości na rok 2005

V SA/Wa 554/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej;

V SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

I SA/Sz 17/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w przedmiocie odmowy przyznania płatności ONW na 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100