Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wr 158/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 120/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

VII SAB/Wa 61/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...]

V SAB/Wa 12/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Rynku Rolnego

IV SAB/Wr 72/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 53/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Wa 22/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2006 r.

I SAB/Wa 355/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Wa 16/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W . w zakresie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 2009 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   47