Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 41/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w zakresie bezprawnie pobieranych pieniędzy za czyszczenie szamba

I OZ 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 5/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy I. -W. w udostępnieniu informacji publicznej zgodnie z wnioskiem

II SO/Gd 21/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-09

Wniosek Redakcji '[...]' o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 40/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OSK 603/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku H. S. o ustalenie warunków zabudowy

IV SAB/Po 18/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy R. w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ol 31/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie wykonania czynności nakazanej prawem na skutek sprzeciwu od postanowienia Starszego Referendarza Sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 31/14
1   Następne >   +2   +5   +10   13