Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Kr 24/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta R.

II SAB/Kr 29/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie podjęcia uchwały

II SAB/Kr 37/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w W.

III SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II SAB/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 65/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta K. w przedmiocie podjęcia indywidualnej uchwały dopuszczającej sprzedaż na rzecz najemcy lokalu należącego do gminy

III SAB/Kr 48/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta

II SAB/Kr 58/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta Krakowa w przedmiocie podjęcia indywidualnej uchwały dopuszczającej sprzedaż na rzecz najemcy lokalu należącego do gminy

II SAB/Kr 161/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej na wniosek

III SAB/Kr 82/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-15

Wniosek w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Miasta Nr [...] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń i zastąpienie jej inną
1   Następne >   3