Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 1028/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

. sygn.akt SA/Wr 1679/94, z umotywowaniem dokonanej oceny (wyrok z 9.12.1994 r. sygn.akt SA/Lu 173/94)., sygn.akt 3 I SA/Wr 1028/01 10, Reasumując :, 1/ Prawidłowa wykładnia...
I SA/Wr 1028/01 2, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] Nr [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego we W. z dnia...

I SA/Wr 1026/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

1026/01, 10, z umotywowaniem dokonanej oceny (wyrok z 9.12.1994r.sygn.akt SA/Lu, 173/94)., Reasumując :, 1/ Prawidłowa wykładnia art.23§7 Kodeksu celnego wskazuje, że odmowa...
z uzasadnionych przyczyn zakwestionuje wiarygodność i dokładność informacji lub dokumentów służących do określenia, sygn.akt I SA/Wr 1026/01 3, wartości celnej...

I SA/Wr 1027/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

przedstawionych dokumentów (wyrok z 21.03.1995r. sygn.akt SA/Wr 1679/94,, sygn.akt 3 I SA/Wr 1027/01, 10, z umotywowaniem dokonanej oceny (wyrok z 9.12.1994r.sygn.akt SA/Lu...
I SA/Wr 1027/01 2, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] Nr [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzję Dyrektora Urzędu Celnego we W. z dnia [...] Nr [...], którą zgłoszenie...

I SA/Wr 1025/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

wiarygodności przedstawionych dokumentów (wyrok z 21.03.1995r. sygn.akt SA/Wr 1679/94, z umotywowaniem dokonanej oceny (wyrok z 9.12.1994r.sygn.akt SA/Lu 173/94)., sygn.akt I SA...
tylko o wiarygodność formalną, której w tym przypadku nie podważano., sygn.akt I SA/Wr 1025/01, 3, W sprawie zakwestionowano jedynie materialną wiarygodności rachunku w zakresie...

GSK 1100/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

lub niedokładność, przy czym czynność ta musi być przez organ umotywowana (wyr. NSA z 9 grudnia 1994, SA/Lu 173/94, publ. Monitor Podatkowy 1995/7/22). Tymczasem jedynym...
w Warszawie z dnia 27 maja 2004 r. sygn. akt V SA 2383/03 w sprawie ze skargi I. C. i B. C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2003 r...