Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 1236/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-21

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. nr [...] wydane w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższe...

II OSK 622/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Budowlanego z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Zaskarżonym postanowieniem Główny Inspektor...

II OSK 869/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. oddala...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Starosta S. decyzją...

III SA/Gd 711/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 12 września 2019 r...
. (nr [...]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję własną z dnia 26 marca 2019 r. (nr [...]) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego...

II OSK 701/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza solidarnie od [...] sp...
[...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o kosztach postępowania., Wyrok ten został...

II OSK 683/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza solidarnie od [...] sp...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o kosztach postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy...

II OSK 1076/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Głównego Inspektora...
Budowlanego z dnia [...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził...

II OSK 636/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

[...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza solidarnie od [...] sp. z o.o....
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o kosztach postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie sprawy...

II OSK 468/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Głównego Inspektora...
Budowlanego z dnia [...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził...

II OSK 906/18 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Budowlanego z dnia [...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł...
stwierdzenia nieważności decyzji Starosty S. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] sp. z o.o. pozwolenia na budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100