Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 529/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

tego prawa lub potwierdzenia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
zebranego w sprawie i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Gl 1097/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącego i jego małżonkę obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatnika, nie złożył on oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Gl 1096/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-20

opodatkowaniu. Wyjaśniono następnie, że w dacie zakupu lokalu mieszkalnego przez skarżącą i jej małżonka obowiązywała ulga meldunkowa, która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt...
organ I instancji, wbrew twierdzeniu podatniczki, nie złożyła ona oświadczenia o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdził Naczelnik Urzędu...

I SA/Lu 936/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatnik i jego małżonka A. D. (podatniczka) w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...

I SA/Lu 1215/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-10

, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach...
faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

I SA/Lu 948/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-01

pierwszej instancji uzyskany przez podatnika w 2012 roku dochód z tego tytułu nie korzysta z tzw. 'ulgi meldunkowej', o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26...
materiału dowodowego, upatrywał też złożenia przedmiotowego oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi meldunkowej w fakcie przesłania przez notariusza (w terminie do złożenia...

II FSK 3474/17 - Wyrok NSA z 2019-09-03

skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulgi meldunkowej. Jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, jeżeli podatnik...
uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, daje prawo do zwolnienia z opodatkowania. Skarżąca w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r., tj. w terminie do 30...

III SA/Wa 229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-06

'). Skarżąca i jej mąż oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 r. i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww...
się z pytaniem, czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo S. i K. M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7...

VIII SA/Wa 658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

, że skarżący nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej, w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło zbycie...
, że w sprawie nie zostało złożone stosowne oświadczenie uprawniające skarżącego do skorzystania z ulgi meldunkowej. Zdaniem skarżącego, organ I instancji...

I SA/Lu 935/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-22

podatkowego, tzw. ulgi meldunkowej., Z akt sprawy wynika, że podatniczka i jej mąż S. D. w dniu 1 marca 2007 r. nabyli na podstawie umowy darowizny od rodziców...
w dniu 20 czerwca 2012 r. 'nie muszą nic załatwiać w urzędzie skarbowym'., Według podatników złożyli oni oświadczenia wymagane do zastosowania ulgi meldunkowej. W aktach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100