Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie lokalizacji ośrodka gier