skarg E. D. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala
Uzasadnienie strona 2/7

2. SKO decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznało zasiłek celowy w formie rzeczowej w postaci pół tony węgla, a także przyznano zasiłek celowy na zakup leków w wysokości 50 zł,

3. GOPS decyzją z [...] 2010 r. przyznał zasiłek rzeczowy w postaci ½ tony węgla

4. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 200 zł jako dofinansowanie do zakupu leków, energii elektrycznej oraz drewna,

5. GOPS decyzją z dnia [...] 2010r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 150 zł jako dofinansowanie do zakupu leków i węgla,

6. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy w wysokości 150 zł jako dofinansowanie do zakupu energii elektrycznej i węgla,

7. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 100 zł jako dofinansowanie do zakupu leków i farby,

8. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 212,85 zł na zapłatę zaległości za energię elektryczną za miesiące czerwiec i lipiec,

9. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 100 zł jako dofinansowanie opału,

10. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznał zasiłek celowy specjalny jako dofinansowanie do opału w wysokości 315 zł,

11. GOPS decyzją z dnia [...] 2011 r. przyznał zasiłek celowy specjalny w wysokości 79 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zaległości za energię elektryczną.

Przyznając skarżącej zasiłek celowy specjalny jako dofinansowanie do kosztów leczenia w wysokości 15 zł GOPS stwierdził, że pomimo przekroczenia przez rodzinę skarżącej ustawowego kryterium dochodowego, organ zadecydował o przyznaniu zasiłku celowego specjalnego, ponieważ skarżaca pozostaje w leczeniu w Niepublicznym Zespole Leczenia Otwartego i na stałe zażywa lek Piramid. Jak ustalił organ, koszt jednego opakowania tego leku na receptę wynosi 7,60 zł i dlatego przyznano zasiłek specjalny na zakup tego leku. Jednocześnie organ podkreślił, że skarżąca nie przedstawiła jakiejkolwiek faktury, że przedmiotowe leki wykupuje, a w trakcie wywiadu środowiskowego, który był przeprowadzany w dniu 30 grudnia 2010 r. skarżąca nie sygnalizowała, że posiada niezrealizowane recepty na leki.

Odmawiając przyznania zasiłku celowego specjalnego na węgiel, organ podkreślił, że w dniu 30 grudnia 2010 r. tj. w dniu przeprowadzania wywiadu, skarżaca posiadała węgiel, a w mieszkaniu było ciepło. Dodatkowo organ uzasadnił, że rozważono sytuację skarżącej pod kątem przyznania zasiłku celowego specjalnego z art. 41 ustawy o pomocy społecznej, jednak nie stwierdzono okoliczności uzasadniających przyznanie kolejnego zasiłku celowego na opał, zwłaszcza, że miesiąc wcześniej przyznano skarżącej 315 zł na zakup opału na zimę. Podkreślono także, że skarżąca rości sobie prawo do pozostawania na utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i żąda zaspokojenia wszystkich potrzeb życiowych, podczas gdy świadczenia z pomocy społecznej stanowią wyłącznie wsparcie i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji, jednak nie mogą stanowić źródła dochodu lub też formy utrzymania. Nadto skarżaca posiada stały dochód, którym powinna umiejętnie i rozsądnie gospodarować.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze