Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
Sentencja

Dnia 18 grudnia 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś Sędziowie WSA Walentyna Długaszewska (spr.) WSA Marek Sachajko Protokolant: ref. staż. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2014 roku przy udziale sprawy ze skargi K.M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia ... grudnia 2013 r. Nr ... w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2012 r., Naczelnik Urzędu Celnego w ... wszczął z urzędu wobec X postępowanie podatkowe w związku z nabyciem samochodu marki ... o numerze nadwozia ..., rok produkcji, 2006 od którego nie złożono deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz nie uiszczono należnego podatku akcyzowego.

Naczelnik Urzędu Celnego w ... decyzją z dnia ... listopada 2012 r., nr ... wydaną na podstawie art. 207 w związku z art. 21 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 2, art. art. 101 ust. 2 pkt 1, ,art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 1 pkt 2, ust. 12 i 13, art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, ze zm.), zwanej dalej: u.p.a., a także rozporządzenia Komisji (WE) 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L Nr 287 z 31.10.2009 r., określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego w dniu 21 września 2009 r. samochodu marki ... o numerze nadwozia ..., rok produkcji, 2006 w wysokości ... zł.

W uzasadnieniu organ wskazał, że sporny pojazd winien być zaklasyfikowany do pozycji Taryfy Celnej 8703, obejmującej pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. W dniu 17 października 2012 r. dokonano oględzin samochodu i stwierdzono, że jest to pojazd pięciodrzwiowy z pięcioma miejscami do siedzenia. Tylna kanapa dzielona z możliwością składania siedzeń w celu powiększenia części ładunkowej. Pojazd wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów zamontowanych w punkty kotwiące przygotowane fabrycznie, opuszczane elektrycznie okna w drzwiach tylnych i przednich, przeszklenie na całej długości boków pojazdu i klapie tylnej, jednolitą tapicerkę w części dachowej i na bokach pojazdu, wykładzinę podłogową na całej powierzchni podłogi, fotele przednie i tylna kanapę wykonana z identycznej tkaniny. Cześć ładunkowa nie jest oddzielona od części pasażerskiej. Ponadto, sporządzono z systemu EurotaxGlass's wycenę o numerze ..., standardowej wersji samochodu marki ... o wskazanym numerze nadwozia z której wynikało, że przedmiotowy pojazd wyposażony jest w : ABS, aribag 6 szt, elektrycznie podnoszone szyby przód i tył, felgi aluminiowe, kierownicę ze sterowaniem radia, klimatyzację, wyłącznik czasowy oświetlenia wnętrza. Samochód jak ustalono na podstawie dokumentów przedłożonych przez stronę, został zarejestrowany na terytorium Danii jako samochód ciężarowy z dwoma miejscami o siedzenia. W dokumencie opis zmian dokonanych w pojeździe stanowiącym załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z dnia 21 października 2009 r. diagnosta określił przedmiotowy samochód jako osobowy

(sedan) z pięcioma miejscami siedzącymi. Organ wskazał również, że przeprowadzone w samochodzie oględziny nie wykazały jakichkolwiek śladów po demontażu przegrody oddzielającej kierowcę i pasażera od części ładunkowej. Podstawę opodatkowania ustalono w oparciu o kwotę wskazana na fakturze zakupu z dnia 21 września 2009 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej