Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 334/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej utrzymującej w mocy decyzję dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 1913/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Go 33/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Sz 1364/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zabezpieczenia kary pieniężnej z tytułu urządzania bez zezwolenia gier hazardowych i określenia jej przybliżonej kwoty

III SA/Wr 446/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Wr 444/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 1162/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznanie gier za gry na automatach

VI SA/Wa 1800/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o uznaniu gier za gry na automatach

VI SA/Wa 2141/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zmiany decyzji w zakresie gier na automatach

VI SA/Wa 2071/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze konkursu
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100