Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 236/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomośc...

I OSK 1992/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu wskazania spadkobierców uczestniczki postępowania S. K. i ich ad...

I OSK 2361/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 245/08 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadzorczej

I OSK 245/08 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadzorczej postana...

I OSK 1283/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
1   -5   -2   < Poprzednie   10