Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 605/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

I GSK 1080/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

I GSK 612/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego i kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów i usług

I GSK 303/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odsetek od należności celnych

III SA/Lu 410/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty oraz kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Lu 408/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia jego kwoty oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 772/12 - Wyrok NSA z 2013-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 57/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Łd 74/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności celnych

III SA/Wr 414/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz należności wynikających z podatku od towarów i usług
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   73