Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 824/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Sz 844/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Sz 1241/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany lokalizacji punktu gier

I SA/Po 612/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Po 793/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Kr 347/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Kr 348/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II GSK 119/06 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie rozstrzygnięcia o charakterze gier na automatach uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

VI SA/Wa 2293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Sz 986/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100