Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1931/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Po 296/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 718/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania na nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 443/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przyjęty pod ulicę;

II SA/Gd 264/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gd 367/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-15

Skarga Gminy Miasta na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OZ 469/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. , Nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

IV SA/Po 944/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   72