Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 422/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 251/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SAB/Go 1/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SA/Wa 1982/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 1600/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Ke 159/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na 2005 rok

II SO/Gl 2/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych

II OSK 2415/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej

IV SA/Wa 1716/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych

II SA/Ke 303/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100