Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 703/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 1194/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 1194/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2290/13 - Wyrok NSA z 2015-06-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Koszalinie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 1205/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 391/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 181/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 477/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1261/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 150/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   13