Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 94/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

II SA/Gl 417/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 105/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 284/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 887/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 901/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SA/Gl 961/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę

II SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-28

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   14