Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 622/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi U. G. na akt Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej

I OSK 1169/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej

I OSK 1238/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 712/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 262/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T...

I OSK 691/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zakazu przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności

I OSK 1153/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

I OSK 1303/05 - Wyrok NSA z 2006-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania pozwolenia na przeprowadzenie zbiórek publicznych

I OW 190/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Wniosek W. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organów do rozpatrzenia wniosku o wyłączenie Prezesa SKO w Olsztynie'
1   < Poprzednie   2   Następne >   4