Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. J.

II SAB/Wa 208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SAB/Wa 436/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Wa 718/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczeń o żądanej treści

I OZ 605/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SAB/Kr 22/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie niewydania decyzji o wyłączeniu Starosty Tatrzańskiego

II SAB/Wa 547/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 743/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 365/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie kopii dokumentu

II SAB/Wa 116/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   7