Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 630/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 91/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 696/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

II SA/Gl 96/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu

II SA/Gl 635/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 58/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 708/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku uczestnika postępowania [B] Sp. z o.o. w

II SA/Gl 767/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 856/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1150/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.
1   < Poprzednie   2   Następne >   3