Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SA/Wa 1316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 899/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 374/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości

I SA/Wa 2014/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 631/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 230/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

I SA/Wa 793/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości
1   < Poprzednie   2