Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 483/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 483/09 o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II SA/Gl 909/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-12

skarg B.S., J. S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego na skutek zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 909/08

II OZ 817/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] listopada 2...

II OZ 517/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w prze...

II SA/Gl 484/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 484/09 odrzucające zażalenie A. K. - K. na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 484/09 odrzucające skargę kasacyjną A. K. - K. od postanowienia WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 484/09 odrzucającego skargę A. K. - K. na decyzję Wojewody...

II OZ 574/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania

III SA/Kr 259/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...] w przedmiocie odmowy sprostowania z urzędu treści aktu zgonu

IV SA/Wa 850/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Ol 59/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-20

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 59/10 oddalającego skargę H.O. na decyzję Wojewody z dnia '[...]' nr '[..]' w przedmiocie wymeldowania
1   < Poprzednie   2   Następne >   3