Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1287/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Solina

II SA/Rz 1446/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   < Poprzednie   2