Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X
  • Symbol

I SA/Gl 666/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-18

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w W. na decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku od gier

III SA/Wa 2768/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym na 2012 r.

II FZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. , nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od gier za czerwiec 2010 r.

I FSK 935/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podatku obrotowego za 1992r.

I FSK 937/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej zobowiązanie w podatku obrotowym za 1993r.

II FZ 150/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie podatk...

II FSK 1351/05 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II FSK 3209/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie nr [...], [...], [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatek od gier za miesiące od maja do października 2011 roku

II FSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Gd 954/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   100