Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 977/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SO/Gl 8/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (odnoszącego się do sprawy ze skargi wyżej wymienionego na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SAB/Gl 44/09)

II SA/Gl 89/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 105/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 105/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 836/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II SA/Gl 435/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego z urzędu
1   < Poprzednie   2