Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 43/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 80/17 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 62/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 73/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niezałatwienia wniosku

I OPP 64/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 67/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OPP 63/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 68/17 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści
1   < Poprzednie   2