Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 121/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. K. o przyznanie zasiłku okresowego

I OW 189/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 110/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie [...] umieszczonego w placówce opiekuńczo wychowawczej

I OW 246/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. W. w sprawie przyznania pomocy finansowej

I OW 243/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Z. P. o udzielenie zasiłku stałego

I OW 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. J. o przyznanie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne

I OW 49/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosków M.N.: o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Społecznym w P. oraz o przyznanie pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego

I OW 324/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. P. o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego i okresowego

I OW 76/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. P. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 145/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. P. w prawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   6