Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 790/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 35/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 999/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 1012/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

VIII SA/Wa 676/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 182/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 996/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Kr 96/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-18

Wniosek P. J. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak [...]
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5