Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 970/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 618/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1176/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...]w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podl...

I OSK 1174/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

I OSK 1177/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w Białymstoku na d...

I OSK 1175/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Wniosek Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg kasacyjnych Polskiego Związku Działkowców Okręgowy Zarząd [...] w B. i Polskiego Związku Działkowców Zarząd Komisaryczny Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Po...

IV SA/Wa 2307/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-29

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Po 274/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 53/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Ol 1356/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   9