Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Łd 378/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06

Skarga D. K. i A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia budowy przyłącza kablowego

VII SA/Wa 963/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umożliwienia przeglądania akt

II SA/Wr 177/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] uchylającą decyzję Starosty Ś. z dnia [...] r. nr [...] w całości i odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji na działce nr 47/5, obręb 0015-M. wraz z wyjazdem z drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 47/3

II SA/Wr 101/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

Sprawa ze skargi K. M. na Wojewodę D. w przedmiocie wymierzenia grzywny z tytułu niewykonania wyroku

II SA/Wr 289/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 98/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-20

skarg S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Go 307/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-12

Sprawa ze skargi [...] na pismo Wojewody Lubuskiego w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Po 588/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych

VII SA/Wa 489/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Wr 271/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia 'D.' Spółka z o.o. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym i lokalami usługowymi oraz przyłączem wodnym, kanalizacji sanitarnej przy ul. [...] we W., działka nr [...], część działki nr [...], [...], [...], AM
1   < Poprzednie   2   Następne >   3