Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 254/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Skarga T.K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1020/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 250/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 943/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 1001/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I OZ 1002/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1075/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1612/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 255/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1338/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   8