Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Sz 930/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 109/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawi...

IV SA/Po 1071/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2998/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu udzielonej bonifikaty

I OSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1759/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 722/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

I SA/Wa 3522/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem bonifikaty

I OSK 777/14 - Wyrok NSA z 2015-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   +5   +10   13