Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1051/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1007/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

OSK 845/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu

OSK 1383/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie wywłaszczenia

II OZ 506/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury Nr. [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego
1   < Poprzednie   2