Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1213/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 398/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 187/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1333/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 23/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-13

Skarga H. P. na decyzję SKO w S. z dnia[...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 20/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-13

Skarga W.D. na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SA/Po 34/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1972/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-27

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 371/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 847/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie złożenia w formie depozytu zaliczek na pokrycie kosztów postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
1   < Poprzednie   2   Następne >   +2   5